Dar-al-'Ilm heeft geen winstoogmerk

Dar-al-'Ilm is geen commerciële instelling, heeft geen winstoogmerk en werkt kostendekkend. Wij vragen geen studiegeld om iemand te leren over de Islam of de Koran, maar om al de kosten te kunnen dekken die het runnen van het Instituut en het kunnen verzorgen van studies met zich meebrengen. Al de inkomsten worden gebruikt om de doelstellingen en werkzaamheden van de organisatie te kunnen realiseren. 

Wij zijn een zelforganisatie die geen subsidies of gelden van derden instanties ontvangen. Wij houden geen collectes, vragen geen financiële steun of donaties van mensen en we organiseren ook geen benefieten om geld voor onszelf in te zamelen. 

Op deze wijze werkt het Instituut al sinds 2001 op eigen kracht, onafhankelijk en vol gedrevenheid, alhamdulillah - alle lof en zegeningen komen toe aan de Schepper. 

Het studiebedrag 

Bij iedere studie, cursus of symposium staan de prijs, de betalingswijze en het betalingskenmerk vermeld. 

Het Instituut is belastingplichtig en al de genoemde studiebedragen zijn inclusief BTW.

Afhankelijk van de duur van een studie of cursus kunnen de studiegelden variëren en daarmee ook de betalingsmogelijkheden.
Het studiegeld wordt standaard in één keer volledig betaald. Bij langere studies wordt doorgaans ook de mogelijkheid geboden om in meerdere termijnen te betalen. De betalingsprocedure zal u na inschrijving middels een email uiteen worden gezet.

Eenmalig extra administratiekosten bij termijnbetalingen

Bij een studie kan de mogelijkheid worden geboden om in termijnen te betalen. Als u hiervoor kiest, máár het volledige studiegeld wel betaalt voordat de studie van start gaat, dan worden er géén extra administratiekosten in rekening gebracht. 

Vindt uw termijnbetaling plaats nadat de studie van start is gegaan, dan wordt daar eenmalig €10,- administratiekosten voor in rekening gebracht.  Dit is voor al de extra administratieve werkzaamheden die de verwerking van termijnbetalingen met zich mee brengen als een studie eenmaal is gestart.

Vroegboekkorting

Schrijft u zich in en betaalt u het studiegeld vóór een bepaalde datum, hetzij volledig of een termijn, dan krijgt u een genoemde korting op het totale studiebedrag. Bij een studie staat aangegeven of een vroegboekkorting (nog) van toepassing is. De vroegboekkorting is niet in combinatie met andere kortingen.

Studentenkorting

Studenten van reguliere opleidingen krijgen bij inlevering van een kopie van hun geldige studentenkaart, een studentenkorting op het totale studiebedrag. De korting geldt bij islamstudies en/of wanneer aangegeven bij een bepaalde studie. Het geldt niet voor het programma "Koran leren lezen in 4 dagen" en het kan ook niet in combinatie met de vroegboekkorting.

Proefcolleges

Proefcolleges kunnen alleen op aanvraag via ons secretariaat en als er nog plaatsen in de klas beschikbaar zijn. Dit weten we meestal pas wanneer een studie begint of net is begonnen. Dit is omdat gewone inschrijvingen altijd voorrang krijgen en hun plaats verzekerd moet zijn. Een proefcollege is niet mogelijk als de klas vol is. Aan proefcolleges zijn kosten verbonden. Na uw aanvraag wordt u hiervan op de hoogte gesteld en krijgt u verdere instructies van ons. Zonder het kunnen aantonen van een Dar-al-'Ilm Studentenkaart of akkoord voor een proefles kunt u geen toegang krijgen tot de collegezaal.

Certifcaten en examens

Dar-al-'Ilm geeft sinds 2011 geen certificaten meer uit die slechts zijn gebaseerd op deelname aan een studie. Een certificaat kan sindsdien alleen worden verkregen middels het afleggen van een eenmalig examen en een 80% aanwezigheidspercentage tijdens de studie. Het afleggen van een examen is alleen mogelijk wanneer dat bij een studie is aangegeven. Het geldt dus niet voor al onze programma's. De kosten van een examen bedragen €30,00 ongeacht het resultaat, welke voorafgaand aan het examen voldaan moet zijn. Er is geen mogelijkheid tot herkansing. De wijze van het examen wordt per studie bepaald. Een certificaat wordt alleen uitgegeven bij het slagen voor het examen met een voldoende (eindcijfer 6,0). Aan dit certificaat kunnen geen rechten worden ontleend noch enig vrijstelling worden verwacht bij een andere onderwijsinstelling.

Overmaken naar rekening

Bank : ING
Rekeningnummer : 3440042
Ten name van : Instituut voor Islam Studies 
te : Den Haag

IBAN: NL10INGB0003440042 
BIC: INGBNL2A

Betalingskenmerk

U krijgt van ons secretariaat via de email al de betalingsgegevens en ook het betalingskenmerk voor de studie waar u zich voor heeft ingeschreven. 

Belangrijk bij het overmaken

  • Als uw betaling wordt gestort vanaf een rekening die niet op uw naam staat, vermeldt u dan bij kenmerk ook uw voor- en achternaam.
  • In geval u een stortingskaart invult verzoeken wij u om uw naam in duidelijke blokletters te schrijven.
  • Let u bij het overboeken a.u.b. goed op de spelling van namen.
  • Onze adresgegevens vindt u onder contact.

BTW

Al de genoemde studiebedragen zijn inclusief het wettelijk gestelde BTW-tarief.